Elva Visa

Foto: Ola Hammervoll

Elva Visa som slynger seg i en mils lengde gjennom Vistdal har i over 100 år spilt en viktig rolle både økonomisk og kulturelt i bygda.

Den første utenbygds som oppdaget dette var den skotske lorden Freemantle. Dette resulterte i Visthus som ble bygd i 1908. Siden har elva vært administrert på forskjellige måter, men midt på 60-tallet ble det dannet grunneierlag som eksisterer i dag. Dette er delt mellom Øvre og Nedre elveeierlag.

Mellom 1950 og 1985 ble det tatt store mengder laks i elva, stamlaks ble tatt og fraktet til anlegget på Herje.

Midt på 1980-tallet ble det bygget eget klekkeri ved Tverrelva i Vistdal, noe som resulterte ca 30 000 utsatte yngel pr år. Klekkeriet ble stengt av fylkesmannen i 1999 pga. for mye innslag av oppdrettslaks. Sammen med elveforebygginga foretatt av NVE på 80-tallet fikk dette dramatiske følger for Visa, som fangstmessig i dag dessverre er en skygge av seg selv.

Visa samarbeidsutvalg vil jobbe aktivt for å åpne klekkeriet for å få elva tilbake til et tilnærmet normalt nivå.