Vistdal grunneierlag

Terrenget til Vistdal grunneierlag ligger på begge sider av riksveg 660 som går
gjennom Vistdal, og grenser i sør og vest til Rauma kommune. I øst grenser terrenget
mot Eresfjord. Terrenget er påca 130 000 da og delt i tre områder. Bomveier på begge
sider av Tverrelva samt mange skogsveier gjør turen til fjells lett tilgjengelig.

Rype og hare er de vanligste viltartene og kan felles i perioden fra 10. september til ut februar. Det er meget fine terreng både for fjellrype og lirype på alle soner. Det er også jakt på tiur og orrhane frem til 23. desember, mens røy og orrhøne er fredet. Eventuelle begrensninger i jakten kan bestemmes før, eller underveis i sesongen.

I tiden 15.–21. september selges det kun ukeskort (kr 800) til utenbygdsboende, men kun etter søknad (innen 15. august). Søknaden må angi hvilken sone det ønskes jakt, men det kan tilbys annen sone hvis jakttrykket blir for stort på enkeltsoner. Fra 22. september er det fritt salg av døgnkort (kr 150). Til innenbygdsboende selges grunneierkort (kr 100, ett kort pr grunneier), sesongkort (kr 200) og døgnkort (kr 150). Ungdom under 18 år med bostedsadresse i Vistdal får frikort.

Vistdal grunneierlag har skuddpremie på følgende predatorer:


Rev kr 500, mår kr 250, villmink kr 250, ravn kr 250, kråke kr 20.
Jakttider skal overholdes.

Labber av rev, mår og mink samt kråkeføtter leveres til Ole Henrik Rindli.
Ved avliving av skabbrev, ta bilde eller ring.

Ole Henrik Rindli, tlf. 911 26 438
Kasserer: Per Lange
Styremedlemmer:
Kurt Johnny Bergset
Roy Lange
Anders Inge Nerland
Turid Hanseth

Velkommen til småviltjakt i Vistdal!

Klikk på bildene for større versjon.