Grensejusteringer

11.06: Les korrespondansen mellom Mellvin Steinsvoll og Fylkesmannen i Møre og Romsdal angående grensejusteringer her.