Vistdal samfunnshus

Vistdal samfunnshus blir drevet av en frivillig forening, valgt av medlemmer i Vistdal idrettslag, Vistdal ungdomslag, Vistdal skytterlag og Vistdal bygdekvinnelag.

Samfunnshuset har stor sal med scene, kjøkken, møterom og garderobe.

Lokalene leies ut til ulike arrangement for både lag/foreninger og private, samt til store og små møter. I storsalen kan det dekkes til 140 personer for bespisning.

Heile huset, fest og 17. mai, utan vask kr 2 500
Heile huset, private arrangement, utan vask kr 1 500
Vask etter fest og private arrangement kr 1 000
Berre kjøkken, med vask kr 750
Møterom kr 400
Møte i sal kr 1 000

Leiar: Andrea Ødegård
Nestleiar: Vegard Otterhals
Kasserar: Linda Larssen
Skrivar: Andrea Ødegård
Styremedlem med ansvar for utleige: Turid Hanseth
Styremedlem med ansvar for tilsyn av hus: Andrea Ødegård
Styremedlem med ansvar for renovasjon: Maria De Silva Nerland

1. vara: Stian Bergset
2. vara: Anne-Marie Nerland
3. vara: Joakim Lange

For utleige, kontakt Turid på telefon 990 48 820.