Høringsuttale skolebruksplan 2021–2030 Molde kommune
fra Vistdal bygdelag

Klikk på linken under for å åpne pdf-fil.