Romsdal Steinindustri AS er en familiebedrift som produserer alt innen interiør- og belegningsstein, vi spesialiserer oss også på gravminner.

Bedriften er en videreføring av lokale steintradisjoner fra 1931. I 1928 fant Gunnar Opdal en større forekomst av amfibolitt på stedet Opdal i Vistdal. Han engasjerte geologer for å ta analyser av forekomsten og startet i 1931 steinbedrift her. Amfibolen fikk handelsnavnet Vistdalitt og ble karakterisert som en Gabbro-forekomst.

Vistdalitt-gabbro blir forholdsvis mørk når den blir polert og med grønne krystaller som gir steinen sitt særpreg. Den er grovkornet, dypgrønn og svart. Gabbro er vanlig mange steder i Norge, men finnes sjeldent i store forekomster.

Vistdalitten brukes både innenlands og utenlands som interiør-, beklednings- og belegningsstein og er et vakkert alternativ til annen stein som er på markedet.

Steinen er blant annet blitt brukt på Henie Onstad kunstsenter, Oljemuseet i Stavanger, Aker Brygge, Falstadsenteret i Nord-Trøndelag, Rauma kommune sitt torg, Eide kommune sitt torg, Shell-bygget i Kristiansund, Sunndal kommunes rådhus og Nesset kommunes rådhus. Den er også benyttet i inngangsparti i flere bygninger samt som utsmykkingsstein i form av kunst av Hagbart Solløs som vi ser et eksempel på under - Trollstigen-monumentet. Solløs utformet skulpturen i Vistdal, den ble avduket på Trollstigen i år 2000.

Kontaktinformasjon
Romsdal Steinindustri AS
6364 Vistdal

Tlf: 71 23 51 96
Fax: 71 23 51 98

E-post: info@romstein.no
Hjemmeside: www.romstein.no