Referat

Fra møtet om fibertilknytning i Vistdal 17. sept. 2019.


Audhild Nauste åpner kvelden. Arnt Vidar Bruseth fra Nesset Kraft begynne å snakke om fiber. Han oppfordrer alle å teikne SMS-avtale på Nesset Kraft si nettside, slik at alle får melding om for eksempel strømbrudd og andre henvendelser. Angående fibertilknytting, så styrer Nesset kraft med infrastruktur og anlegg, og SuCom for sin del med internett, telefoni og TV.


Fiber går ikke via høyspentledninger. Nesset Kraft bruker den eksisterende lavspenningslinjen for å legge fiberkabel. 

Det skal være mulig å koble seg på fra alle knutepunkter.
Det blir lagt fiber til alle tomtegrenser, etterpå må alle sørge for at vei for tilkobling blir tilrettelagt.
Prosjekt for Vistdal koster Nesset Kraft ca kr. 9 millioner. I tillegg kommer da SuCom sine kostnader.
Fiber for alle i Nesset er en kjempeinvestering. Nesset er ikke prioritert for fylkeskommunale midler og det blir enklere å søke om midler fra fylkeskommunen etter 1. januar 2020.
I mars frigir kommunen penger for utvikling av fiber i Nesset og med dette er det pr. mars et lån på ca kr. 36,7 millioner.
Det koster kr. 48 000 for hver enkelt kundetilknytning.
Pr. 17. september er Nesset Kraft kommet helt ned til Nerland med å legge hovedkabel for fiber.


Det fins forskjellige leveringspunkter som hver enkelt husstand selv kan bestemme:
1. Inn til husveggen
2. Kunden legger rør inn til bolig
3. Fra et punkt som Nesset Kraft definerer


SuCom er entreprenør. De avtaler graveterrassen, installasjonstidspunkt og utfører installasjon.
Hvis kunden ønsker å grave fiberkabel helt inn til huset sitt, så må det brukes et oransje 14 eller 18 mm stykke rør som kabelen skal legges i.


Nesset Kraft eier fibernettet inn til boksen hos kunder, drifter fibernettet og leie tjenester fra SuCom.
Sucom håndterer og leverer alle tjenester til kunder.


Gunnar Furu – daglig leder fra SuCom – informerer videre:
SuCom selv er ikke fornøyd med internettleveransen til Vistdal slik som den er pr. i dag.
De fleste kunder som bestiller fiber, bestiller også TV.


Hvordan får vi nok kapasitet?
1. avvikle gammel telefonlinje
2. mulighet for radiobredbånd med begrenset kapasitet, for eksempel fritidshus
3. mobilt bredbånd krever fiber
Konklusjon: VI MÅ HA FIBER

Fordel med fiber:
1. god samarbeid med Nesset Kommune og Nesset Kraft
2. tilskudd med statlige midler
3. samarbeid med nasjonale aktører for eksempel Telenor og Statnett
4. SuCom tilbud en god pris og er en lokal bedrift


Produkter på fiber er Internett, TV og IP-telefoni. Dvs. én leverandør, én kontakt for alt.
Det fins forskjellige pakker til forskjellige priser som alle kan velge mellom.
I basispakken leverer SuCom en dekoder uten opptaksmuligheter og i Familie-, Super- eller Extremepakken leverer
SuCom en dekoder med opptaksmuligheter.


ETABLERINGSPRISEN ligger på kr. 2 995 ved bestilling innen bestillingsfristen. I den prisen ligger fiberboks på veggen og en ruter. Ved behov kan man koble på flere rutere.


TV plusspakke inkluderer
1. kostnadsfri TV dekoder
2. 40 faste kanaler inklusive Viasport og TV2-sport pluss 15 valgfrie kanaler
3. mulighet til å kjøpe flere kanaler
4. T-We (egen nettside) der du kan se TV på for eksempel telefon


SuCom sender ut tilbudsbrev til alle aktuelle boliger med bestillingsskjema der det blitt oppgitt en dato for bestillingsfristen.
Tidsperspektiver er at alle kunder som bestiller fiber nå, skal få fiber i løpet av 2020. Forutsetningen er at alt går greit og som planlagt. Målet er å starte med dette våren 2020.


Alle som ikke ønsker å vente til de har fått tilbudsbrev fra SuCom, har mulighet å hente bestillingsskjema på butikken.

0